صنایع غذایی

(1852 شرکت و فروشنده)
مدیر: مرجان معتمدی
تلفن: 021-44897365, 021-44475807, 021-44615962
مدیر: محسن نساری
تلفن: 051-35411353
مدیر: سعید رضا نمازی پور
تلفن: 021-22211213, 028-33566535
مدیر: حسن بیک محمدزاده
تلفن: 026-44526710~12
مدیر: علی علیزاده
تلفن: 021-44504462, 021-44504790
مدیر: جمال رازقی جهرمی
تلفن: 021-42873, 071-37742181~86
مدیر: امیرمحمد تقی گنجی
تلفن: 0282-2222434, 0282-2223435, 021-88726194~5
مدیر: هاشم عبدی
تلفن: 021-65610593
مدیر: جواد محمدپور
تلفن: 041-36309095~7
مدیر: مهندس محمد علی رحمانی
تلفن: 028-33551654
مدیر: حسین مولایی
تلفن: 028-32884119
مدیر: زهرا رهایی
تلفن: 021-88247872~3, 021-88736225, 021-88731256
مدیر: علی یادگاری
تلفن: 021-56391980~81
مدیر: مهدی کریمی تفرشی
تلفن: 021-66252494
مدیر: داوود طهماسبی
تلفن: 09121311551, 09126114786, 021-88957198, 021-88956135, 021-88954237, 09120716023
مدیر: علی رحمان سلیمانی زاده
تلفن: 021-44870055
مدیر: حمید اسدی
تلفن: 031-45848435
مدیر: امیررضا کافی
تلفن: 021-66738360, 021-66738122, 021-66738908
مدیر: محمد آقاطاهر
تلفن: 021-55818749, 021-55596502
مدیر: علیرضا سیلاوی
تلفن: 061-33797234
در حال ارسال اطلاعات...