تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

(1084 شرکت و فروشنده)
مدیر: سید هاشم نوری
تلفن: 021-88507532
مدیر: سیدحامد اعتصامی
تلفن: 021-44235761~0
مدیر: مجید کریمی
تلفن: 021-88810033, 021-88810022
مدیر: معصومه امام وردی
مدیر: احسان طهماسبی
تلفن: 021-86038529
مدیر: مجتبی مسرور
تلفن: 021-88820011~13
مدیر: سهیلا فروزانی
تلفن: 021-88854402, 013-34438729, 021-88854407, 021-88854405
مدیر: مهندس صالحی
تلفن: 021-77763437
مدیر: سید آرمان همتی
تلفن: 021-88734635, 021-88733753
مدیر: سعید قاضی مرادی
تلفن: 021-33935217, 021-33905552
مدیر: علی عسکری فر
مدیر: امیر حیدری
تلفن: 021-36611787
مدیر: محمد طالب
تلفن: 051-38471144, 021-44380045
مدیر: مسعود آقای بیگلو
تلفن: 021-77951080, 021-73065000
مدیر: حمید رضا ضرغامی
تلفن: 071-32317733, 071-32919
مدیر: شهرام خزاعی نژاد
تلفن: 021-66724088
مدیر: عقیل درودیان
تلفن: 021-33991649
مدیر: مهیار مشایخی
تلفن: 021-72814
مدیر: رضا حسین پور
تلفن: 021-73027
مدیر: شهاب سالور
تلفن: 021-88952612~13
در حال ارسال اطلاعات...