تولید و پخش تینر و رنگ ساختمانی و صنعتی

(135 شرکت و فروشنده)
مدیر: عباس پورهاشمی
مدیر: مجید سلطانی
تلفن: 021-77509766, 021-77500484
مدیر: بخشایی
تلفن: 021-88405427
مدیر: صدرالدین فربد
تلفن: 021-66423993, 021-66921590, 021-46821700
مدیر: ابوالقاسم دولتی
تلفن: 021-66081709
مدیر: محمد عرب سرهنگی
تلفن: 021-36424500
مدیر: مهشید ناصری پور طوسی
تلفن: 021-65764960~68, 021-88064570
مدیر: عباداله سلیمی
تلفن: 031-32356195
مدیر: شمس الدین استوار
تلفن: 021-88779111, 021-88770505
مدیر: مهدی حبیبی خراسانی
تلفن: 051-37283553
مدیر: سعدی علی نیا
تلفن: 021-44281636, 026-42773803~05
مدیر: رامتین ربیعی
تلفن: 021-65403336, 021-65404234
مدیر: ابوطالب ابوترابی
تلفن: 021-77311527~29
مدیر: علی اصغر معنوفی
تلفن: 021-88727504, 021-88727565, 021-88723676
مدیر: منصور کوه پور
تلفن: 021-44281636
مدیر: روانبخش حق نژاد
تلفن: 021-56232135, 021-22333561~63
مدیر: عباس علی حسینی
تلفن: 021-44525483~85, 021-44525487, 021-44525663~67, 021-44525488~89
مدیر: سام صانعی
تلفن: 021-55820102~04
مدیر: حسین مغزی
تلفن: 021-88753529, 021-88536682~87
مدیر: ایما دوستی
تلفن: 051-36652086
در حال ارسال اطلاعات...