پلاستیک سازی تزریقی

(4 شرکت و فروشنده)
مدیر: سید مهدی حسینی
تلفن: 031-32281618
مدیر: محمود مشهدی
تلفن: 021-33969969~71, 031-35310345
مدیر: جعفر خادمی
تلفن: 031-35722052~53
مدیر: حسن نصیری
تلفن: 031-95029990
در حال ارسال اطلاعات...