آشپزخانه سیار کانتینری

دسته بندی محصول:  تجهیزات پخت

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
آشپزخانه سیار کانتینری ، انبارش شامل انبار و سردخانه ها/ آماده سازی شامل برنج, سبزی و گوشت/ پخت شامل پخت کباب و پخت برنج, خورشت و سرخ کردنی


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
ماشینهای پخت نوژن
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
ماشینهای پخت نوژن
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
ماشینهای پخت نوژن
حداقل سفارش  1 عدد
15000
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
ماشینهای پخت نوژن
حداقل سفارش  1 عدد
10
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
ماشینهای پخت نوژن
حداقل سفارش  1 عدد
28550000
ماشینهای پخت نوژن
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
ماشینهای پخت نوژن
حداقل سفارش  1 عدد
50000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 عدد
25000
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
250000
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
3000000
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 عدد
15000
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
450
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
1500
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
تجهیزات آشپزخانه آفر
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
ماشینهای پخت نوژن
حداقل سفارش  1 عدد
1500
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
80000000
مرسا تجهیز پیشگام


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...