سایر مواد اولیه پلاستیکی

(6محصول)
حداقل سفارش    1000 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش    20 کیلوگرم 23,000 تومان
23,000 تومان
حداقل سفارش    20 کیلوگرم 18,000 تومان
18,000 تومان
حداقل سفارش    1 200,000 تومان
200,000 تومان
حداقل سفارش    20 کیلوگرم 19,000 تومان
19,000 تومان
در حال ارسال اطلاعات...