سایر مواد اولیه پلاستیکی

(11محصول)
حداقل سفارش    1 200,000 تومان
200,000 تومان
حداقل سفارش    1 تن 40,000 تومان
40,000 تومان
حداقل سفارش    2500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش    2500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش    2500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش    20 کیلوگرم 18,000 تومان
18,000 تومان
حداقل سفارش    20 کیلوگرم 23,000 تومان
23,000 تومان
حداقل سفارش    1000 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش    20 کیلوگرم 19,000 تومان
19,000 تومان
در حال ارسال اطلاعات...