سپورت دستی دستگاه تراش TN50

دسته بندی محصول:  دستگاه تراش

قیمت:   100 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
شرایط پرداخت:     آنلاین
سپورت دستی کامل دستگاه تراش (فابریک کارخانه ماشین سازی تبریز) قابل نصب بر روی دستگاه های تراش 1متری-2متری-1.5 متری


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
0
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 قطعه
115685733
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
151437733
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
100
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
1276757330
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
139665733
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
133888733
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
640702000
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
195263254
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
230143254
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
169204733
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
328308000
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
213793254
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
100 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
100 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
905,136,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
798,780,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
100 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
100 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
230,143,254 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...