سپورت دستی دستگاه تراش TN50

دسته بندی محصول:  دستگاه تراش

قیمت:   3200000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
شرایط پرداخت:     آنلاین
سپورت دستی کامل دستگاه تراش (فابریک کارخانه ماشین سازی تبریز) قابل نصب بر روی دستگاه های تراش 1متری-2متری-1.5 متری


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
650000000
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 قطعه
260000000
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
70000000
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 قطعه
278961498
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
179160531
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
819462000
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
148204531
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
5500000
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
294875498
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
395207404
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
164227531
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
216983531
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
193766531
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
250294498
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
171857531
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
4,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
6,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,168,916,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
480,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
800,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,015,880,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
100 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
216,983,531 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
278,961,498 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...