دستگاه تراش CNC

(8محصول)
حداقل سفارش    1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 دستگاه 950,708,900 تومان
950,708,900 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 197,777,339 تومان
197,777,339 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 3,200,000 تومان
3,200,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد 188,122,664 تومان
188,122,664 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 481,202,300 تومان
481,202,300 تومان
در حال ارسال اطلاعات...