پاستا پز استیل صنعتی

Steel Stainless Steel

دسته بندی محصول:  سایر ابزارهای پخت و پز

قیمت:   90,000,000 - 110,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پاستا پز استیل که از تجهیزات آشپزخانه صنعتی می باشد .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
90000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
80000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
60000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
110000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
150000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
60000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
90000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
30000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
60000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
40000000
مرسا تجهیز پیشگام


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
90,000,000 - 130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 140,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 110,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,000,000 - 14,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
130,000,000 - 140,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
7,000,000 - 13,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 120,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
60,000,000 - 80,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...