سقف کاذب تایل سازه نمایان 60 در 60

Structural tile visible

دسته بندی محصول:  پوشش سقف

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
سقف کاذب تایل آلومینیومی سازه نمایان طوری طراحی شده تا روی سازه های مرسوم براحتی نصب گردد و بدون استفاده از هیچ ابزاری با فشار دادن تایل به سمت بالا به راحتی می توان به فضای پشت سقف کاذب دسترسی داشت.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  112
تماس جهت قیمت
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  1
100000
فام نمای نگارا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
مکان آرا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
آسمانه پارس
حداقل سفارش  10
تماس جهت قیمت
مکان آرا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
آسمانه پارس
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
آبراک طرح
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  112
تماس جهت قیمت
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  112
تماس جهت قیمت
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
بانیان نمای کیش
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
پرتو فن
حداقل سفارش  112
تماس جهت قیمت
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  20
80000
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
نماسازان امروز
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
آبراک طرح
حداقل سفارش  112
تماس جهت قیمت
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  50
تماس جهت قیمت
بانیان نمای کیش
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
مکان آرا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...