افزودنی دیوار پی وی سی FS-S100 CZW

PVC FS-S100 CZW

دسته بندی محصول:  پلیمر

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
پی وی سی FS-S100 CZW افزودنی FS-S100CZW شامل پایدار کننده حرارتی و نرم کننده کاملا بهداشتی بر پایه کلسیم / زینک مورد استفاده در دیوارپوش می باشد. دارای میزان مناسبی از نرم کننده و روان کننده مفید است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  20 متر مربع
15000
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  25 متر مربع
45000
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  25 متر مربع
50000
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  250 متر مربع
تماس جهت قیمت
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
هاره تجهیز شمال


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  20 متر مربع
165,000 - 175,000 تومان
حداقل سفارش  20 متر مربع
163,000 - 174,000 تومان
حداقل سفارش  20 متر مربع
167,000 - 179,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...