اطلاعات تماس مجتمع غیر انتفاعی حضرت امیر
نام تجاریمجتمع غیر انتفاعی حضرت امیر
ماهیتسایر
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت
تلفن021-22258161, 021-22220099, 021-22234120
موبایل
فکس
تلفکس
آدرسشعبه: ایران-تهران-تهران-خیابان ظفر - تقاطع پیوندی و عمرانی - پلاک 66
در حال ارسال اطلاعات...