PT100 با خروجی جریانی

PT100 With Current Output

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

قیمت:   1,800,000 - 4,800,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
سنسور دمای PT100 با غلاف استاندارد صنعتی و خروجی جریانی استاندارددر این محصول ترانسمیتر PT100 بر روی غلاف محصول طراحی و نصب شده است .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
6,400,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 - 3,000,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
4,900,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
1,362,500 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
90,000,000 - 110,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 17,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
480,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
1,060,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 2,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
455,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
360,000,000 - 400,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 - 3,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
8,000,000 - 12,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
6,800,000 - 124,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,500,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 - 2,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
8,500,000 - 65,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...