1کانکتور نری 25پین+زمین خانواده Revos HD مدل 73.710.2553.0

73.710.2553.0 MALE INSERTHD STC 25 25

دسته بندی محصول:  سایر کانکتور ها و سر سیم ها

قیمت:   530,000 - 580,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
کانکتور نری 25پین+زمین خانواده Revos HD مدل 73.710.2553.0کانکتور سنگین مربعی، نری 25 پین + زمین، 250 ولت، 10 آمپر، خاکستری، درجه حرارت (-40⁰C….. +120⁰C)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
688,000 - 708,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,698,000 - 1,746,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,813,000 - 1,865,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,385,000 - 1,424,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
793,000 - 815,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
580,000 - 620,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
884,000 - 909,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
428,000 - 440,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
478,000 - 492,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 - 236,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 520,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
5,290,000 - 5,384,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
650,000 - 700,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
930,000 - 1,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
35,000 - 40,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,100,000 - 1,200,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
570,000 - 620,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,460,000 - 1,550,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,420,000 - 1,480,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
670,000 - 750,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
770,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,550,000 - 1,650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
420,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
430,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
710,000 - 780,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 - 750,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
520,000 - 550,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
17,000,000 - 17,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 320,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
850,000 - 950,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
830,000 - 850,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 - 380,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 - 1,260,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
930,000 - 1,050,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
950,000 - 970,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 - 370,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
157,000 - 170,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
219,000 - 220,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...