گل میخ آلومینیومی با نگین شیشه ای مدل AS

metal road stud-AS

دسته بندی محصول:  سایر محصولات ایمنی

قیمت:   135,000 - 150,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
گل میخ در دو نوع با استفاده از نگین شیشه ای یک تکه و چند بخشی، متناسب با شرایط اقلیمی مختلف ساخته شده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
884,000 - 900,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
780,000 - 800,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
132,000 - 140,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
100,000 تومان
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
780,000 - 800,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
305,000 - 400,000 تومان
کوشیاران کار و اندیشه
حداقل سفارش  1
31,200,000 - 32,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
380,000 - 400,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
35,000 - 50,000 تومان
دُرمت
حداقل سفارش  1
40,800 - 41,500 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,300,000 - 1,850,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1
350,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1
550,000 - 750,000 تومان
حداقل سفارش  1
265,000 - 310,000 تومان
حداقل سفارش  12
55,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  10
75,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1
120,000 - 145,000 تومان
حداقل سفارش  25
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  24
15,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,400,000 - 2,400,000 تومان
حداقل سفارش  1
480,000 - 580,000 تومان
حداقل سفارش  1
980,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1
65,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  1
55,000 - 225,000 تومان
حداقل سفارش  1
85,000 - 120,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...