گل میخ آلومینیومی با نگین شیشه ای مدل AS

metal road stud-AS

دسته بندی محصول:  سایر محصولات ایمنی

توقف تولید و فروش

گل میخ در دو نوع با استفاده از نگین شیشه ای یک تکه و چند بخشی، متناسب با شرایط اقلیمی مختلف ساخته شده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تهران سوئیچ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کوشیاران کار و اندیشه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
31,200,000 - 32,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
1,400,000 - 2,400,000 تومان
حداقل سفارش  12
120,000 - 145,000 تومان
حداقل سفارش  12
85,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  5
75,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,300,000 - 1,850,000 تومان
حداقل سفارش  12
85,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  10
130,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  50
20,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1
480,000 - 510,000 تومان
حداقل سفارش  50
4,500 - 17,000 تومان
حداقل سفارش  50
50,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  12
150,000 - 180,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  10
65,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1
160,000 - 185,000 تومان
حداقل سفارش  10
75,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  10
420,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  10
180,000 - 210,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...