گل میخ آلومینیومی با نگین شیشه ای مدل AS

metal road stud-AS

دسته بندی محصول:  سایر محصولات ایمنی

توقف تولید و فروش

گل میخ در دو نوع با استفاده از نگین شیشه ای یک تکه و چند بخشی، متناسب با شرایط اقلیمی مختلف ساخته شده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
31,200,000 - 32,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تهران سوئیچ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
550,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  10
120,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  5
45,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 55,000 تومان
حداقل سفارش  10
15,000 - 18,000 تومان
حداقل سفارش  50
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3
680,000 - 1,800,000 تومان
حداقل سفارش  10
120,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10
75,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  50
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,100,000 - 3,200,000 تومان
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
420,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  50
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  15
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
130,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  10
130,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
550,000 - 650,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...