کیت T3 مونوبایند - MONOBIND

دسته بندی محصول:  تجهیزات عمومی و تشخیصی

توقف تولید و فروش

تهیه ، توزیع و فروش کلیه کیت های الایزا ، بیوشیمی و سرولوژی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
3,900,000 تومان
رویان ایران
حداقل سفارش  1
1,300,000 تومان
پزشکی نیازی
حداقل سفارش  1
5,900,000 تومان
پزشکی نیازی
حداقل سفارش  1
1,000 تومان
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1
1,000 تومان
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1
286,300 تومان
دانش افزار نفیس ایلیا
حداقل سفارش  1
10,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 5,000,000 تومان
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1
1,000 تومان
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1
1,000 تومان
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1
34,000,000 - 35,000,000 تومان
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1
1,000 تومان
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1
40,000,000 - 50,000,000 تومان
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
سینا پارس آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیز طب سپنتا
حداقل سفارش  1
200,000 - 280,000 تومان
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1
1,000 تومان
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
سینا پارس آریا
حداقل سفارش  1
750,000 - 1,100,000 تومان
سویل پیوند درمان ابزار


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...