کیت پاپ اسمیر در محیط مایع

Double Pop Smear Kit

دسته بندی محصول:  تجهیزات عمومی و تشخیصی

توقف تولید و فروش

کیت موجود تک محلول (حاوی 15 سی سی) بوده بدون نیاز به clean layer- کیت به سه روش: سنتی pcr , و دستگاه prep قابلیت تشخیص دارد . - داری قابلیت نگهداری انواع بیوپسی و انقضا به مدت 2 سال در دمای اتاق

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
شفا آور رای
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
شفا آور رای
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارم طب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارم طب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فرا طب جراح
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیز طب سپنتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1
14,000,000 تومان
رویان ایران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فرا طب جراح
حداقل سفارش  1
0 تومان
رویان ایران
حداقل سفارش  1
5,900,000 تومان
پزشکی نیازی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
شفا آور رای
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
زیست دهش خاورمیانه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
شفا آور رای
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 6,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
2,800,000 تومان
پزشکی نیازی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...