کوپلینگ انشعابی

Branched Coupling

دسته بندی محصول:  قطعات و اتصالات لوله کشی

توقف تولید و فروش

این نوع کوپلینگ جهت انشعابات فرعی و نصب شیر هوا در خطوط لوله های فولادی، چدن داکتیل تایتونی، GRP ، پلی اتیلن، آزبست سیمان و... به کار برده می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
160 - 1,700 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
17,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
810 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
41,000 - 61,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
410 - 110,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
680,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
620,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
320 - 210,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
70,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
810 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
5,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
22,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
3,000 - 551,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
600 - 555,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 6,800,000 تومان
پایپ نیک
حداقل سفارش  1 عدد
710 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
75,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
170,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...