کنسانتره خرما با کیفیت صادراتی

دسته بندی محصول:  سایر غذاها و نوشیدنی ها

توقف تولید و فروش

تولید، فروش و صادرات کنسانتره خرمای غیراسپتیک با کیفیت صادراتی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
26,700 تومان
ب . آ
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
27,700 تومان
ب . آ
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,300 تومان
ب . آ
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7,400 تومان
ب . آ
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
56,000 تومان
ب . آ
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
23,900 تومان
ب . آ
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
32,700 تومان
ب . آ
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,000 - 100,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
16,100 تومان
ب . آ
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,400 تومان
ب . آ
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
30,200 تومان
ب . آ
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  265 کیلوگرم
8,500 - 9,000 تومان
حداقل سفارش  230 کیلوگرم
3,000 - 4,200 تومان


در حال ارسال اطلاعات...