کنتاکتور خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۲۲۰ ولت AC اشنایدر الکتریکLC1DFK11M7

LC1DFK11M7

دسته بندی محصول:  کنتاکتور برق ( کلید خودکار قطع و وصل )

قیمت:   2,000,000 - 3,000,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کنتاکتور خازنی ۱۲.۵ کیلووار ۲۲۰ ولت AC اشنایدر الکتریک12.5 تا 60 کیلووار است.کنتاکتورهای خازنی برای مدار راه اندازی خازن های قدرت استفاده می شوند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
4,400,000 - 4,500,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
600,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
2,548,000 - 26,548,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,400,000,000 - 1,420,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
950,000,000 - 960,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
4,100,000 - 4,150,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
3,700,000 - 3,750,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
2,600,000 - 2,650,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
2,300,000,000 - 2,350,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,600,000 - 1,650,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
949,000,000 - 950,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
700,000 تومان
آریا سوئیچ


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
8,000,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
11,500,000 - 13,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,000,000 - 8,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,400,000 - 6,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,400,000 - 2,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
700,000 - 850,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,300,000 - 4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
9,500,000 - 11,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 - 1,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
850,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,900,000 - 3,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000,000 - 45,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...