کلید هوایی NT16H23PML2EHH

NT16H23PML2EHH

دسته بندی محصول:  سایر سوئیچ و کلید ها

قیمت:   120,000,000 - 150,000,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
NT16H23PML2EHH کلید هوایی1600آمپر 3 پل میکرولوژیک2 ساده کلید هوایی NT از رنج جریانی 630 آمپر تا 1600 آمپر 3پل -4 پل قدرت قطع 42KA -50KAبا قابلیت نصب موتور به صورت جداگانه کشویی و فیکس

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
750,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
85,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
160,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
65,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
750,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
1,600,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
103,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
75,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
190,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
72,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
1,700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,400,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
9,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,900,000 - 7,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,900,000 - 4,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,200,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,500,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 - 36,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
90,000,000 - 110,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 - 35,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
900,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000,000 - 35,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
65,000,000 - 75,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...