کلید اتوماتیک ABB 630A

copy_ATS card 25 A

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

قیمت:   28,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
کلید اتوماتیک ABB 630A موتور دار با قدرت قطع 65KA مدل ISOMAX

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
600,000 - 900,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
8,000,000 - 12,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 1,500,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 1,500,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
950,000 - 2,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 1,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
60,000,000 - 80,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 500,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 7,000,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
3,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,450,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
180,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
850,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
57,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
210,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,450,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
550,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
850,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,650,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...