کرایو بانک جهت نگهداری باکتری و سلول

cryobank

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

انواع کرایو بانک جهت مصارف داروسازی ,آزمایشگاهی و تحقیقاتی حاوی 20 عدد رینگ بایو سرامیک جهت بیست بار استفاده و قابلیت نگهداری میکرو ارگانیسم ها به مدت 2 تا 8 سال

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
30,000,000 - 100,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
8,000,000 - 16,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 3,000,000 تومان
فیدار شیمی جم
حداقل سفارش  1
38,000,000 - 38,900,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 150,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 60,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...