کانکتور نری 4/6 پین + زمین خانواده Revos POwer مدل 72.215.1053.0

72.215.1053.0 MALE INSERTPOW STS 4/6 DA D AG

دسته بندی محصول:  سایر کانکتور ها و سر سیم ها

قیمت:   1,400,000 - 1,450,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
کانکتور نری 4/6 پین + زمین خانواده Revos POwer مدل 72.215.1053.0کانکتور سنگین مربعی، نری 4/6 پین + زمین، 690 ولت، 4 پین 35 آمپر و 6 پین 16 آمپر، خاکستری، درجه حرارت (-40⁰C….. +120⁰C)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
850,000 - 950,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,407,000 - 1,447,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
470,000 - 490,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,715,000 - 1,764,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
470,000 - 520,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,303,000 - 1,340,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
895,000 - 900,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
4,400,000 - 4,500,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,128,000 - 1,161,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
520,000 - 560,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
510,000 - 560,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
460,000 - 470,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
31,000 - 35,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
754,000 - 775,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
67,000 - 71,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,250,000 - 1,350,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 1,550,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
660,000 - 700,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
850,000 - 950,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
830,000 - 850,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
430,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
219,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 - 370,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,650,000 - 1,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
670,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 360,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
295,000 - 320,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,420,000 - 1,480,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
895,000 - 900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
520,000 - 550,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,400,000 - 4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
950,000 - 970,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 - 1,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
620,000 - 670,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
650,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
530,000 - 580,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...