کانکتور نری 4/8 پین + زمین خانواده Revos Power مدل 72.216.1253.0

Heavy duty connector 44

دسته بندی محصول:  سایر کانکتور ها و سر سیم ها

قیمت:   3,292,000 - 3,387,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کانکتور نری 4/8 پین + زمین خانواده Revos Power مدل 72.216.1253.0کانکتور سنگین مربعی، نری 4/8 پین + زمین، 400 ولت، 4 پین 80 آمپر و 8 پین 16 آمپر، خاکستری، درجه حرارت (-40⁰C….. +120⁰C)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
1,939,000 - 1,994,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,690,000 - 2,767,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,405,000 - 3,503,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
380,000 - 400,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
6,151,000 - 6,327,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
940,000 - 966,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,504,000 - 1,547,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
793,000 - 815,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
817,000 - 840,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,845,000 - 1,897,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
6,617,000 - 6,806,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
570,000 - 586,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,311,000 - 1,349,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,936,000 - 4,048,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,272,000 - 2,337,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
4,933,000 - 5,074,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,802,000 - 1,853,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
702,000 - 722,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,953,000 - 2,009,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
985,000 - 1,014,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
324,500 - 333,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,699,200 - 3,804,840 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
566,000 - 582,120 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
449,000 - 461,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
587,000 - 603,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
343,400 - 353,160 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,094,000 - 4,211,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
698,300 - 718,200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
177,500 - 182,520 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,803,000 - 8,026,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,191,000 - 1,225,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
549,000 - 565,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
57,879,000 - 59,533,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
879,000 - 904,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
678,000 - 697,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
612,200 - 629,640 تومان


در حال ارسال اطلاعات...