کانکتور مادگی 64پین+زمین خانواده Revos HD مدل73.700.6458.0

Heavy duty connectors 24

دسته بندی محصول:  سایر کانکتور ها و سر سیم ها

قیمت:   4,679,000 - 4,812,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کانکتور مادگی 64پین+زمین خانواده Revos HD مدل73.700.6458.0کانکتور سنگین مربعی، مادگی 64 پین + زمین، 250 ولت، 10 آمپر، خاکستری، درجه حرارت (-40⁰C….. +120⁰C)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
1,208,000 - 1,242,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
519,000 - 534,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,252,000 - 1,287,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,363,000 - 1,402,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 3,085,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,455,000 - 1,497,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,228,000 - 2,292,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,792,000 - 3,901,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,363,000 - 1,402,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,043,000 - 1,073,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
56,000 - 57,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,337,000 - 1,375,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,185,000 - 1,219,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,115,000 - 1,147,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 823,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
9,000,000 - 9,050,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,853,000 - 2,934,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
877,000 - 902,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,953,000 - 2,009,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
985,000 - 1,014,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
324,500 - 333,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,699,200 - 3,804,840 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,292,000 - 3,387,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
566,000 - 582,120 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
449,000 - 461,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
587,000 - 603,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
343,400 - 353,160 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,094,000 - 4,211,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
698,300 - 718,200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
177,500 - 182,520 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,803,000 - 8,026,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,191,000 - 1,225,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
549,000 - 565,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
57,879,000 - 59,533,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
879,000 - 904,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
678,000 - 697,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
612,200 - 629,640 تومان


در حال ارسال اطلاعات...