کانکتور مادگی 3پین+ زمین خانواده Revos Mini مدل 73.300.0353.0

73.300.0353.0 FEMALE INSERTMIN BUS 3 2,5 40

دسته بندی محصول:  سایر کانکتور ها و سر سیم ها

قیمت:   350,000 - 380,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
کانکتور مادگی 3پین+ زمین خانواده Revos Mini مدل 73.300.0353.0کانکتور سنگین مربعی، مادگی، 3 پین + زمین، 400 ولت، 10 آمپر، خاکستری، درجه حرارت (-40⁰C….. +120⁰C)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
470,000 - 520,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 45,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,350,000 - 1,380,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
4,835,000 - 4,973,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 550,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
650,000 - 700,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,291,000 - 1,328,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,098,000 - 2,158,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,800,000 - 1,850,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 3,100,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,188,000 - 1,222,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
580,000 - 600,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 35,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,425,830 - 1,455,830 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,344,000 - 1,383,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 850,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,680,000 - 1,700,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 - 700,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
2,180,000 - 2,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
295,000 - 320,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
460,000 - 470,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
510,000 - 560,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,889,000 - 1,943,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
900,000 - 9,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 - 750,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
520,000 - 550,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,100,000 - 3,150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
950,000 - 970,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,455,000 - 1,497,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
620,000 - 670,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
650,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
17,000,000 - 17,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
650,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 - 750,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...