کانکتور مادگی 3پین+ زمین خانواده Revos Mini مدل 73.300.0353.0

Revos Mini 2

دسته بندی محصول:  سایر کانکتور ها و سر سیم ها

قیمت:   449,000 - 461,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کانکتور مادگی 3پین+ زمین خانواده Revos Mini مدل 73.300.0353.0کانکتور سنگین مربعی، مادگی، 3 پین + زمین، 400 ولت، 10 آمپر، خاکستری، درجه حرارت (-40⁰C….. +120⁰C)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
760,000 - 782,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
331,000 - 341,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
53,000 - 55,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
354,000 - 364,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
985,000 - 1,014,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,072,000 - 1,103,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
619,000 - 637,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
702,000 - 722,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
4,094,000 - 4,211,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,217,000 - 1,251,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
793,000 - 815,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,405,000 - 3,503,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
9,738,000 - 10,016,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
809,000 - 832,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,913,000 - 2,997,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
817,000 - 840,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,270,000 - 1,306,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,139,000 - 1,171,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,953,000 - 2,009,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
985,000 - 1,014,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
324,500 - 333,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,699,200 - 3,804,840 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
566,000 - 582,120 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,292,000 - 3,387,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
587,000 - 603,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
343,400 - 353,160 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,094,000 - 4,211,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
698,300 - 718,200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
177,500 - 182,520 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,803,000 - 8,026,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
549,000 - 565,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
57,879,000 - 59,533,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,191,000 - 1,225,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
678,000 - 697,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
612,200 - 629,640 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
139,700 - 143,640 تومان


در حال ارسال اطلاعات...