کانکتور مادگی 24پین+زمین خانواده Revos Basic مدل 70.300.2440.0

70.300.2440.0 FEMALE INSERTBAS BUS 24 2,5 50

دسته بندی محصول:  سایر کانکتور ها و سر سیم ها

قیمت:   830,000 - 850,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
کانکتور مادگی 24پین+زمین خانواده Revos Basic مدل 70.300.2440.0کانکتور سنگین مربعی، مادگی 24 پین + زمین، 500 ولت، 16 آمپر، خاکستری، درجه حرارت (-40⁰C….. +120⁰C)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
630,000 - 680,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
850,000 - 900,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
580,000 - 600,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
32,500 - 35,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,598,000 - 1,643,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
875,000 - 900,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
588,000 - 604,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
839,000 - 863,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,212,000 - 1,247,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 - 350,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
67,000 - 71,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,068,000 - 2,127,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
730,000 - 780,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
436,000 - 440,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
31,000 - 35,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
520,000 - 550,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,624,000 - 1,670,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 2,100,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,420,000 - 1,480,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
670,000 - 750,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
770,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,550,000 - 1,650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
420,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
430,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
710,000 - 780,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 - 750,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
520,000 - 550,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
17,000,000 - 17,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 320,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
850,000 - 950,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 - 380,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 - 1,260,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
930,000 - 1,050,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
950,000 - 970,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 - 370,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
157,000 - 170,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
219,000 - 220,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...