کانکتور مادگی 10پین+زمین خانواده Revos Basic مدل 70.300.1040.0

Heavy duty connector 4

دسته بندی محصول:  سایر کانکتور ها و سر سیم ها

قیمت:   661,000 - 680,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کانکتور مادگی 10پین+زمین خانواده Revos Basic مدل 70.300.1040.0کانکتور سنگین مربعی، مادگی 10 پین + زمین، 500 ولت، 16 آمپر، خاکستری، درجه حرارت (-40⁰C….. +120⁰C)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
1,171,000 - 1,205,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
568,000 - 584,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,788,000 - 3,896,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,340,000 - 1,378,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,845,000 - 1,898,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,157,000 - 1,190,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,874,000 - 2,956,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,013,000 - 1,042,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
751,000 - 772,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
940,000 - 966,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
579,000 - 596,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,393,000 - 2,461,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
46,000 - 47,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,082,000 - 1,113,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,891,000 - 1,945,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,698,000 - 1,746,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
985,000 - 1,014,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
10,610,000 - 10,913,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,953,000 - 2,009,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
985,000 - 1,014,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
324,500 - 333,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,699,200 - 3,804,840 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
566,000 - 582,120 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
449,000 - 461,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,292,000 - 3,387,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
587,000 - 603,720 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
343,400 - 353,160 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,094,000 - 4,211,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
698,300 - 718,200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
177,500 - 182,520 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,803,000 - 8,026,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
549,000 - 565,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
57,879,000 - 59,533,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,191,000 - 1,225,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
678,000 - 697,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
612,200 - 629,640 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
139,700 - 143,640 تومان


در حال ارسال اطلاعات...