کانکتور تابلویی 11 پین نری سایز 20 yj5015

MS3100A 20-33PN Wall Mounting Receptacle ,Male , 11 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 20

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

قیمت:   970,000 - 1,050,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
کانکتور تابلویی 11 پین نری سایز 20 yj5015حفاظت 67 آمپر13MS3100A 20-33PN Wall Mounting Receptacle ,Male , 11 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 20

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 - 35,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
220,000,000 - 270,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
29,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 عدد
250,000,000 - 300,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 8,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
320,000,000 - 370,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 10,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
4,500,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 900,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
290,000,000 - 350,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
45,000,000 - 60,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
430,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
810,000 - 850,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
219,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
326,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
830,000 - 850,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 1,150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
17,000,000 - 17,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
295,000 - 320,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,550,000 - 2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
620,000 - 670,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
549,000 - 565,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
530,000 - 580,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
371,000 - 375,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
650,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
670,000 - 750,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,420,000 - 1,480,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 - 1,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...