کارل فیشر مدل Titrator Compact C10SX ساخت کمپانی Mettler Toledo

Mettler Toledo karl fischer Titrator Compact C10SX 2

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   60,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
تیتراسیون دستگاه کارل فیشر روش کلاسیک تیتراسیون در شیمی تجزیه به شمار می رود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
100,000,000 تومان
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1
100,000,000 تومان
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
559,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
455,500 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
160,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
458,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
100,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
583,000 - 2,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,580,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
306,900 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
840,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
295,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
595,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
39,900,000 - 45,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
22,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
76,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...