کارت چنج اور ATS اسمارت

ATS card

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

قیمت:   330,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
کارت چنج اور اسمارت smart , جهت کنترل و جا بجایی برق شهر و ژنراتور به صورت اتوماتیک با رعایت الویت برق شهر با زمان قابل تنظیم بین قطع و وصل و اینترلاک . با گارنتی و خدمات پس از فروش

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
3,150,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,500,000 - 4,700,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
4,500,000 - 5,600,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 - 1,400,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 300,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
6,400,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
199,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,100,000 - 1,300,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,445,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
790,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
495,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
750,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
805,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,045,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
255,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
790,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
818,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
172,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,045,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
62,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
818,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
375,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
805,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
790,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
495,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
805,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
790,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...