کابل گراند نری دستگاه های نوار عضله طب توان بخشی EMG

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

توقف تولید و فروش

کابل گراند نری دستگاه های نوار عضله طب توان بخشی EMG ، گراند نری با فیش بزرگ ارائه شده توسط شرکت ساریا مهر


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 قطعه
8,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 قطعه
7,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 قطعه
9,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 قطعه
18,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هما ویژن طب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  50 قطعه
80,000 - 240,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...