کابل مسی ژله فیلد کانالی CFC

دسته بندی محصول:  سایر سیم ، کابل و اتصالات کابل

توقف تولید و فروش

کابل فوق در شبکه های مخابراتی به عنوان کابل مشترکین معمولاً بین مراکز تا کافو مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
150,000 - 800,000 تومان
کالای صنعتی آژاکس
حداقل سفارش  100 متر
1,698,113 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
1,681,132 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
4,454,716 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
266,981 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
424,528 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
594,339 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
شبکه البرز
حداقل سفارش  100 متر
805,660 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  5 متر
16,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  100 متر
5,783,018 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
2,583,018 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  500 متر
توقف تولید و فروش
ریخته گری برنا گداز
حداقل سفارش  100 متر
358,490 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
996,509 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
1,561,320 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
525,849 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
931,132 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
8,669,811 تومان
البرز الکتریک نور
حداقل سفارش  100 متر
646,226 تومان
البرز الکتریک نور


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...