کابل شبکه نگزنس Nexans Cat6 UTP

دسته بندی محصول:  کابل شبکه و پچ کورد

توقف تولید و فروش

کابل شبکه نگزنس Nexans Cat6 UTP با تضمین و گارانتی تست فلوک و با روکش واقعی LSZH و با کیفیت به صورت اورجینال ارائه می شود .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
1,550,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
1,200,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
2,450,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
35,000,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
1,350,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
11,250,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
361,920,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
1,050,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
1,450,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
55,000,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
2,450,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
860,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
83,875,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
950,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
18,500,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
1,050,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
1,550,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
350,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
300,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 کارتن
750,000 تومان
نیکسان رایانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...