کابلشو بی متال از جنس آلومنیوم و مس

Metal cable

دسته بندی محصول:  کابل

توقف تولید و فروش

کابلشو بی متال جهت اتصال هادی به شینه و سایر محل های اتصال استفاده می گردد، در سایزهای متفاوت از جنس آلومنیوم و مس

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
68,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
82,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
67,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
50,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
156,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
22,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
25,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
9,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
73,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
29,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
67,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
43,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
70,000 تومان
شبکه البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
شبکه البرز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...