ژنراتور هیدروژن (200)

Hydrogen Generators (200)

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   80,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
واردات انواع ژنراتورهای هیدروژن با سرعت جریان 200 میلی لیتر بر دقیقه

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
7,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
170,000,000 - 187,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000,000 - 26,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
43,000,000 - 47,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 - 5,300,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 54,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
31,180 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
430,000 - 6,700,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
55,000,000 - 1,600,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 دستگاه
10,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
8,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
80,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
7,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
10,000 تومان
حداقل سفارش  4 دستگاه
14,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
10,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
700,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...