ژل میکروسیلیس مکمل بتن

Fara Gel AC

دسته بندی محصول:  افزودنی های بتن

توقف تولید و فروش

ژل میکروسیلیس گونه پیشرفته ای از مواد افزودنی بتن است که برای ساخت بتن های توانمند و چند منظوره به بتن افزوده میشود که علاوه بر بالا بردن اسلامپ در زمان ساخت بتن باعث رفع جذب آب و قطع نفوذپذیری میشود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
60,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
1,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
20,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
5,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
15,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
70,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
85,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
5,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
10,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
20,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
5,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
5,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
5,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
5,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
4,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
5,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 تومان
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
0 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  16 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...