ژل میکروسیلیس دبکوپاک

microsilis jell

دسته بندی محصول:  افزودنی های بتن

توقف تولید و فروش

از جمله خصوصیات ویژه ای که ژل میکروسیلیس یا مکمل بتن برای بتن ایجاد می کند نفوذناپذیر نمودن بتن است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
60,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  60
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  8
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000 تومان
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...