چگالی سنج خاک (هیدرومتری) مدل H 151

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

چگالی سنج خاک (هیدرومتری) مدل H 151 و H 152 چگالی سنج خاک جهت آزمایش هیدرومتری مورد استفاده قرار می گردد با استاندارد: ASTM E 126, E100

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
2,100,000,000 - 2,400,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000,000 - 150,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
450,000 - 4,500,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000,000 - 37,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000,000 - 200,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
7,000,000 - 11,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 2,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,200,000,000 - 1,400,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 700,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000,000 - 3,500,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...