چشم گربه ای یک طرفه T-107

دسته بندی محصول:  گل میخ جاده

توقف تولید و فروش

چشم گربه ای یک طرفه T-107 چشم گربه ای یک طرفه پلاستیکی با بدنه (ای بی اس) و جنس نگین پلی کربنات، در برابر ضربه بسیار مقاوم می باشد. این محصول می تواند وزن بسیار زیادی را تحمل کند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 عدد
4,000 - 5,500 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 - 80,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
15,000 - 18,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 2,300,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
210,000 - 230,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
180,000 - 200,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  97 عدد
4,500 - 10,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 65,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 25,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  24 عدد
15,000 - 30,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 - 48,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 - 30,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
4,000 - 6,500 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
15,000 - 20,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
210,000 - 240,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
85,000 - 125,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
18,000 - 26,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...