چسب کاشی خاکستری 25 کیلویی خاور 160 کیسه ای (4 تن)

Tile Adhesive 25 Kg 160 Bags

دسته بندی محصول:  لوازم جانبی کاشی

توقف تولید و فروش

چسب کاشی از گروه ملات های خشک آماده می باشد که جهت چسباندن کاشی، سرامیک و انواع پوشش کف و سنگ های طبیعی و مصنوعی بر روی کف و دیوار در داخل و خارج ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
شیمیایی بتن پلاست
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  100 واحد
توقف تولید و فروش
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  10 واحد
توقف تولید و فروش
سورنا
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
همگرایان تولید
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
مواد مهندسی تیوا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...