چسب کاشت بولت

دسته بندی محصول:  خدمات ساخت و ساز

توقف تولید و فروش

چسب کاشت بولت،چسب کپسولی VPK محصول کمپانی کالم آلمان با قدرت بسیار بالا،چسب کپسولی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  200 کارتون
450,000 - 600,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
‌سازه‌های فضایی پویا
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
آلوم کار دینه
حداقل سفارش  1 کارتون
800,000 - 1,500,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور ژئوتکنیک تهران
حداقل سفارش  50 کارتون
1,500,000 - 2,500,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  200 کارتون
450,000 - 630,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
کلینیک ساختمانی پارس
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  50 کارتون
4,000,000 - 4,500,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  100 کارتون
220,000 - 280,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  200 کارتون
520,000 - 600,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
توسعه کالبد کهن
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
توسعه کالبد کهن
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
‌سازه‌های فضایی پویا
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
صنایع فلزی مرتب
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
مهندسی مشاور خاک و پی شریف
حداقل سفارش  100 کارتون
850,000 - 1,500,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1 کارتون
500,000 - 1,000,000 تومان
مهندسین مشاور باران خاک و پی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتون
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتون
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...