چسب هبلکس 25 کیلویی خاور160 کیسه ای (4 تن)

Block Adhesive 25 Kg 160 Bags

دسته بندی محصول:  افزودنی های بتن

توقف تولید و فروش

چسب هبلکس از گروه ملات های خشک آماده می باشد که جهت چسباندن بلوک های سبک گازی و CLC، در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 واحد
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 واحد
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 واحد
توقف تولید و فروش
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  20 واحد
15,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 واحد
توقف تولید و فروش
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 واحد
10,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 واحد
65,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 واحد
توقف تولید و فروش
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  25 واحد
9,800 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...