چسب های کاشت میلگرد از کمپانی های آلمان،memo,kalm,helti.st30

دسته بندی محصول:  چسب و درزگیر

توقف تولید و فروش

چسب های کاشت میلگرد از کمپانی های آلمان،memo,kalm,helti.st30

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتون
35,000 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  5 کارتون
35,500 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  3 کارتون
2,200 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  12 کارتون
58,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
عرفان کالای پارسیان
حداقل سفارش  1 کارتون
20,000 - 45,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  24 کارتون
6,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کارتون
15,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کارتون
22,500 - 25,500 تومان
کالای مسعود
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
عرفان کالای پارسیان
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
امید خاورمیانه
حداقل سفارش  12 کارتون
28,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  10 کارتون
15,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کارتون
38,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  24 کارتون
6,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
یگانه پلیمر
حداقل سفارش  12 کارتون
58,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کارتون
31,250 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 کارتون
95,000 تومان
مواد مهندسی تیوا