چسب برق

دسته بندی محصول:  سایر چسب ها

قیمت:   5,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
برای متصل کردن سیم های برق به یکدیگر و...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  12
75,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  10
80,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فروشگاه اینترنتی پونز
حداقل سفارش  12
43,500 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  40
توقف تولید و فروش
آریان کهن
حداقل سفارش  24
23,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهر پیشرو آمیتیس
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
آریان کهن
حداقل سفارش  24
13,900 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1
61,000 تومان
پلیمر توس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
لاله ماشین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  24
32,500 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  24
18,800 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1
750,000 تومان
آرسامان
حداقل سفارش  1
81,000 تومان
آرسامان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  12
0 تومان
حداقل سفارش  1
260,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,000 تومان
حداقل سفارش  6
360,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,500 تومان
حداقل سفارش  25
23,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1
750,000 تومان
حداقل سفارش  50
10,000 تومان
حداقل سفارش  10
420,000 تومان
حداقل سفارش  1
390,000 تومان
حداقل سفارش  12
6,000 تومان
حداقل سفارش  12
35,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  25
22,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...