چرخ دنده سکسیونر

Disconnector gear

دسته بندی محصول:  تابلو برق

قیمت:   2,100,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
چرخ دنده سکسیونرقابل قطع زیر بار وسیله برای قطع و وصل کرد سکسیونر قابل قطع می باشد که در سیستم قطع و وصل ارت سکسیونر مورد استفاده قرار می گیرد که از جنس آلومینیوم خشک سخت می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
51,000,000 - 121,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
51,000,000 - 230,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
51,000,000 - 101,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 400,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
15,100,000 - 87,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
51,000,000 - 221,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 - 2,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
51,000,000 - 121,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
65,000,000 - 75,100,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
111,000,000 - 156,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 800,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
51,000,000 - 121,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
51,000,000 - 221,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
51,000,000 - 123,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
52,000,000 - 101,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
51,000,000 - 121,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
99,100,000 - 133,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
51,000,000 - 121,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
27,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
147,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
14,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
105,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...