چای ویکتورین احمد 500 گرمی

Victorian Ahmed tea 500 g

دسته بندی محصول:  چای سیاه

قیمت:   109,500 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
چای ویکتورین احمد 500 گرمی، یک چای خوش رنگ و لعاب و خاصی است که عطر و بوی با طراوتی دارد. این چای مناسب چای صبحگاهی است. این چای از ترکیب چای هندوستان و سیلان با عطر ارل گری می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
22,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
121,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
30,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
83,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
146,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
146,950 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
146,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
22,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
122,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
30,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
66,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
28,870 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
141,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  10 بسته
0 تومان
چای ارگانیک زوبین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
لقمان پژوهش بهینه
حداقل سفارش  1 بسته
121,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
28,780 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
115,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
16,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
43,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  12 بسته
119,500 تومان
حداقل سفارش  12 بسته
119,500 تومان
حداقل سفارش  12 بسته
119,500 تومان
حداقل سفارش  12 بسته
119,500 تومان
حداقل سفارش  12 بسته
56,900 تومان
حداقل سفارش  12 بسته
56,900 تومان
حداقل سفارش  36 بسته
17,900 تومان
حداقل سفارش  12 بسته
24,900 تومان
حداقل سفارش  12 بسته
56,900 تومان
حداقل سفارش  12 بسته
22,900 تومان
حداقل سفارش  12 بسته
56,900 تومان
حداقل سفارش  36 بسته
17,900 تومان
حداقل سفارش  36 بسته
28,500 تومان
حداقل سفارش  36 بسته
17,900 تومان
حداقل سفارش  12 بسته
22,900 تومان
حداقل سفارش  12 بسته
56,900 تومان
حداقل سفارش  12 بسته
78,800 تومان
حداقل سفارش  12 بسته
0 تومان
حداقل سفارش  12 بسته
119,500 تومان
حداقل سفارش  24 بسته
17,900 تومان


در حال ارسال اطلاعات...