چای ممتاز ارگانیک زوبین

zubinorganic premium qualitytea

دسته بندی محصول:  چای سیاه

قیمت:   0 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
پس از پایان چین اول بهار هر 20 روز یکبار بوته های جوان به مدت 6-4 دوره جمع آوری می شود. طعم و بوی خوش تنها به چین اول اختصاص ندارد بلکه چین های بعدی را نیز در بر می گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  24 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
لقمان پژوهش بهینه
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  11 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  36 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  36 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  36 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  20 بسته
0 تومان
حداقل سفارش  15 بسته
0 تومان
حداقل سفارش  20 بسته
0 تومان
حداقل سفارش  12 بسته
0 تومان
حداقل سفارش  16 بسته
0 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
0 تومان


در حال ارسال اطلاعات...