چای ممتاز ارگانیک زوبین

zubinorganic premium qualitytea

دسته بندی محصول:  چای سیاه

توقف تولید و فروش

پس از پایان چین اول بهار هر 20 روز یکبار بوته های جوان به مدت 6-4 دوره جمع آوری می شود. طعم و بوی خوش تنها به چین اول اختصاص ندارد بلکه چین های بعدی را نیز در بر می گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  36 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  24 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  11 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
لقمان پژوهش بهینه
حداقل سفارش  36 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  36 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
چای احمد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  20 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  15 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  16 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...